Accessibilitat

Avís legal i Condicions d'Ús

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web www.brachfield.com

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb l’RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen en el següent punt.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 • Falta de conformitat amb l’RD 1112/2018
 • Podrien existir alguns aspectes de contrast que no compleixin els mínims exigits, 3:1, respecte als colors adjacents del fons de
  la secció de la web en qüestió. [9 .1.4.11 Contraste no textual]
 • Podrien existir alguns elements no textuals no etiquetats correctament [2 .5.3 Etiqueta en el nombre] y [4.1.2 Nom funció
  i valor]
 • Els cercadors busquen automàticament sense necessitat d’ordenar cap acció per part de l’usuari [3 .2.2 Al recibir entradas]
 • Podrien existir alguns textos en un altre idioma no etiquetats correctament [3 .1.2 Idioma de las partes]
 • Podrien existir errors de codi puntuals d’edició en alguna pàgina web. [4 .1.1 Procesamiento]
 • Càrrega desproporcionada – No aplica.
 • El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable.

PREPARACIÓ DE LA SEGÜENT DECLARACIÓ D'ACCESSIBILITAT

La present declaració va ser preparada el 20 de febrer de 2023.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una avaluació manual duta a terme per AVANCEM AMB VOSTÈ S.L. (AVANNUBO).

La Declaració d’Accessibilitat ha estat revisada i actualitzada al febrer de 2023.

Si desitja posar en el nostre coneixement l’existència d’un enllaç cap a un lloc web amb continguts que considera inadequats o il·lícits pot posar-se en contacte amb nosaltres en contact@rocajunyent.com.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a de l’RD 1112/2018) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

A través del formulari de contacte d’aquest lloc web o a través del número de telèfon (+34) 932 21 96 01.

Pot presentar:

 • Queixa relativa al compliment dels requisits del RD
  1112/2018 o
 • Sol·licitud d’Informació accessible relativa a:
 • Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que s’estableix per l’article 3, apartat 4
 • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es
tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les queixes i reclamacions sobre informació accessible es realitzaran a través de l’administració, i seran rebudes i tractades per BRACHFIELD ADVOCATS.

PROCEDIMENT D'APLICACIÓ

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la
decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats en l’article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació.
Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada través de la Instància Genèrica de la Seu electrònica del Ministeri d’Assumptes Econòmics i
Transformació Digital, així com en la resta d’opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Subdirecció General d’Inspecció de Serveis del Ministeri.

CONTINGUT OPCIONAL

Aquest portal està dissenyat per a poder canviar la grandària del text i el color, així com el fons de la pàgina mitjançant les opcions de
configuració estàndard dels navegadors.

Si desitja canviar la grandària de lletra del text en els principals navegadors gràfics utilitzi els següents menús:

 • Internet Explorer, Mozilla i Firefox: Veure > Grandària del
  text
 • Opera: Veure > Zoom
 • Safari: Veure > Fer el text més gran
 • Chrome: Controla la pàgina actual > Grandària del text

Per a modificar la grandària de tot en la pàgina:

 • Ctrl + + per a augmentar-ho
 • Ctrl + – per a disminuir-ho
 • Ctrl + 0 restaura la grandària original del text

Si el que vol és anul·lar la fulla d’estils o modificar el color del text, pot consultar la pàgina How to Change Text Size or Colors de la WAI, que es pot llegir traduïda a l’espanyol en Com canviar la grandària del text o colors?

×